Proč RealIT2

Platforma RealIT2 je moderním frameworkem postaveným na jazyku PHP (pro maximální možnou nezávislost na operačním systému), knihovnách Zend Framework 2 a Doctrine 2 a využívající moderních technologií zobrazení na straně webového prohlížeče jako je AJAX a JavaScriptová knihovna Dojo Toolkit. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit základ pro postupně se rozšiřující aplikaci RealIT2 , která již nyní umožňuje Cloudový provoz ekonomického informačního systému.

Nyní již máme dokončeny základní funkcionality, které umožňují zpracování fakturací včetně adresáře obchodních partnerů a uvedli jsme proto aplikaci do testovacího provozu. Budeme velmi rádi, pokud si naši aplikaci vyzkoušíte a poskytnete nám zpětnou vazbu, kterou budeme moci využít pro budoucí rozvoj tak, abyste vy, coby naši zákazníci mohli být co nejvíce spokojeni.